Kesan

Unit 15- Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
selepas penebangan

Penebangan akan mengakibatkan kawasan tersebut menjadi gersang dan mempercepatkan proses hakisan tanih. Akibatnya, berlaku bajir kilat lalu akan berlaku pencemaran air manakala dasar sungai juga akan menjadi cetek.
 • Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan
 1. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar akan pupus
 2. Habitat semula jadi terganggu
 3. Kehilangan tutup bumi
 4. Air larian permukaan bertambah ( banjir&hakisan tanih  )
 5. Hakisan tanih akan mengurangkan kesuburan tanih dan menjejaskan sektor pertanian
 6. Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan
 7. Punca pendapatan hasil hutan akan terjejas
 8. Penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem
 9. Generasi baru tidak kenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan haiwan liar
 • Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar
 1. Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa yang tidak mungkin tumbuh kembali dalam masa yang singkat
 2. Menjejaskan lkeaslian tumbuh-tumbuhan semula jadi
 3. Kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga
 4. Kehilangan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
 5. Hidupan liar kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat yang baru
 6. Kepupusan hidupan liar seperti memerang, orang utan dan harimau
 7. Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar
 8. Mengganggu tanaman manusia

harimau
  orang utan