Langkah

Unit 16 -Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

 1. Agensi seperti Jabatan Perhutanan, Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia dan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ( PERHILITAN ) telah mengambil langkah-langkah yang tertentu
 2. Langkah yang diambil oleh Jabatan Penghutanan Malaysia untuk memelihara hutan di negara kita merupakan penghutanan semula
 3. Kaedah penghutanan semula dilaksanakan dengan menanam semula pokok-pokok yang bermutu dan matang serta tahan daripada seranganpenyakit di kawasan hutan yang telah ditebang 
 4. Projek perladangan hutan  di Hutan Simpan Kemasul, Pahang Darul Makmur menunjukkan sebahagian daripada kawasan Hutan Simpan Kemasul
 5. Projek Ladang Hutan Kompensatori dilancarkan dalam tahun 1982 bertujuan untuk membekalkan bahan kayu kegunaan am bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan
 6. Jabatan Perhutanan Malaysia juga mewartakan banyak kawasan hutan sebagai hutan simpan 
 7. Pengawai-pengawai dari Jabatan Perhutanan  menggalakkan pembalak menjalankan penebangan hutan terpillih.
 8. Pengeluaran lesen pembalakan juga dihadkan supaya dapat mengawal pembalakan secara berleluasa
 9. Kerajaan menubuhkan Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia ( FRIM ) untuk menjalankanpenyelidikan bagi menghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi
 10. Jabatan Perhutanan juga mem beri rawatan silvi kultur kepada hutan yang terdapat di negara kita, Malaysia.
 11. Kerajaan telah mendirikan taman laut dan pusat perlindungan haiwan 
 12. Beberapa akta digubalkan oleh kerajaan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia