Pengenalan

Blog ini akan mengenal Tema 3 yang terdapat di Geografi tingkatan 1. Tema 3 mengenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tema 3 mempunyai 5 bab, iaitu bab 12, 13, 14 , 15 dan 16. Bab 12 merupakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi ialah bab13 manakala bab 14 ialah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Bab 15 menjelaskan tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Bab 16 akan memberitahu pelajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar.